| Home | Contact |


Tarieven en kosten

Algemeen

Het door mij gehanteerde uurtarief bedraagt €190,-- exclusief BTW (21%). Dit tarief kan naar beneden of naar boven worden bijgesteld. Een en ander is bijvoorbeeld afhankelijk van uw draagkracht, de omvang en de complexiteit van de zaak.
Verder dient u rekening te houden met bijkomende kosten (in voorkomende gevallen), zoals deurwaarderskosten en griffierechten. Ik breng geen bureaukosten in rekening.
Uiteraard streef ik er naar om de kosten zo laag mogelijk te houden door zo efficiŽnt mogelijk te werken en langdurige en tijdrovende procedures te voorkomen door bemiddelend op te treden.

Incassozaken

Er zijn diverse vormen van tariefstelling. Ik kan met u een uurtarief overeenkomen of een vaste prijs. Ook is het mogelijk, dat een incassotarief wordt afgesproken, een percentage van het geÔncasseerde bedrag. In veel gevallen kunnen de gemaakte incassokosten geheel of ten dele worden verhaald op de wederpartij. In geval van gerechtelijke procedures kunnen andere prijsafspraken worden gemaakt.

Gefinancierde rechtshulp

Ik ben ook werkzaam binnen het stelsel van door de overheid gefinancieerde rechtshulp. Als uw inkomen en vermogen onder een bepaalde grens liggen (zie onderstaande tabellen), kunt u in aanmerking komen voor gesubsidieerde rechtsbijstand. De overheid betaalt dan (een deel van) de kosten. Als uitgangspunt gelden de gegevens van uw inkomen en vermogen van twee jaar voor de aanvraag (het peiljaar). Het kan natuurlijk zijn dat uw inkomen of vermogen inmiddels zijn gedaald. In dat geval kan om verlegging van het peiljaar worden verzocht.

Alleenstaand Eigen bijdrage Eigen bijdrage personen- en familierecht Gehuwd/samenwonend/eenoudergezin
fiscaal jaarinkomen     fiscaal jaarinkomen

t/m € 19.400

€ 199

€ 345

t/m € 26.900

€ 19.401 - € 20.100

€ 365

€ 418

€ 26.901 - € 27.900

€ 20.101 - € 21.100

€ 522

€ 574

€ 27.901 - € 29.200

€ 21.101 - € 23.000

€ 679

€ 731

€ 29.201 - € 32.600

€ 23.001 - € 27.300

€ 835

€ 862

€ 32.601 - € 38.600

Tarieven vanaf 2019

Korting op de eigen bijdrage

Wanneer u in aanmerking komt, geldt: hoe hoger uw inkomen in het peiljaar, hoe meer u zelf moet betalen. U heeft geen recht op gesubsidieerde rechtsbijstand wanneer uw verzamelinkomen hoger is dan €27.300 (voor alleenstaanden) of €38.600 (voor gehuwden, samenwonenden of eenoudergezin met minderjarig kind). Doet u geen belastingaangifte, dan gaan we uit van uw belastbare inkomen. Wanneer het Juridisch Loket een diagnosedocument heeft opgesteld en de Raad een toevoeging verleent, krijgt u een korting van € 54,- op deze eigen bijdrage.

Bron: Raad voor Rechtsbijstand, 2019

Voor meer informatie verwijs ik u graag naar de Raad voor Rechtsbijstand en
het
Juridisch Loket.

Raad voor Rechtsbijstand Het Juridisch Loket

Jaarcontract/juridisch abonnement

Ondernemers kan ik een jaarcontract aanbieden op basis van het te verwachten aantal uren rechtsbijstand tegen een aangepast uurtarief.
Voor particulieren bestaat de mogelijkheid om een juridisch abonnement af te sluiten, in welk geval recht bestaat op een aantal uren rechtsbijstand per jaar.

http://www.mouritsadvocatenkantoor.nl